Over Anne Maryken

Anne Maryken is afgestudeerd privaatrecht juriste en heeft in die hoedanigheid een loopbaan via het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de vakbond naar nu, het hoger onderwijs. Sinds lang combineert zij haar juridische werk met het kunstenaarschap: zij kan zich niet heugen ooit níet met kunst bezig te zijn geweest.

 

Zij herinnert zich nog als de dag van gisteren het enthousiasme bij haar moeder toen zij als peuter van een jaar of 3 - 4 thuiskwam met haar eerste boetseerwerken: een blauwe olifant van papier-maché en een rode kameel van (ongebakken, geverfde) klei. Ze zijn er nog!


Tijdens de lagere school en het atheneum freubelde zij er lustig op los. Een mooie basis voor latere kunstuitingen.

 

Gedurende haar studententijd legde zij zich toe op het tekenen met grafiet. Tegenwoordig vormen grafiettekeningen veelal een eerste inspiratie voor haar vrije beeldenwerk.

Jaren later is zij gaan etsen en nog weer later herontdekte zij het boetseren. Het boetseren kreeg haar echt goed te pakken nadat zij leerde zelf glazuren te maken en zij technieken onder de knie kreeg waardoor zij in staat was grotere objecten en later ook grote beelden van keramiek  te maken.

 

Inmiddels houdt zij zich niet altijd meer aan de regels der keramiekkunst doordat zij liefde heeft opgevat voor het werken met brons. Bij beelden in brons wordt van een boetseerwerk een mal gemaakt en hoeft het werk zelf niet bewaard te blijven of gebakken te worden.  Zij probeert overigens wel, als het even kan, de oorspronkelijke beelden van klei te herstellen en alsnog te bakken nadat er een mal van is gemaakt.

Men noemt haar autodidact, maar zij leerde van velen:

 • Bij Jan en (met name) Karin Campfens, tekende en boetseerde zij als kind in boerderij De Olievaar in Uithoorn, het dorp waar zij opgroeide.
 • Jan Blokzijl bracht haar op de middelbare school in Amstelveen het perspectieftekenen bij.
 • Peter Zuur leerde haar etsen bij Ars Aemula Naturae te Leiden.
 • Simon Konijn was inspirerend als docent boetseren naar model op de Kunstacademie Leiden - Haarlem.
 • Guus Zuijderwijk, haar multidisciplinaire keramiekdocent uit Delft, leerde haar niet slechts de kneepjes van het keramiekvak, maar maakte ook dat zij haar werk met andere ogen ging zien.
 • Piet Veerman gaf haar juist dat zetje dat nodig was om figuratieve Kunst te maken en is voor haar in vele opzichten een belangrijke leermeester (geweest).
 • Anja Vosdingh Bessem leerde haar meer dan alleen een kop te kleien.
 • Marianne van der Kooij bracht haar de eerste beginselen van het mallen maken bij.
 • Jaqueline Petit bracht haar in aanraking met andere wijzen van (re)productie van beelden in klei.
 • Dankzij Katrin Dekoninck uit Mol, België, is werken in klei voor Anne Maryken niet langer een beperking maar nog slechts een kracht.
 • Bij RM MakerSpace in Rotterdam leerde zij TIG-lassen
 • Met Janine Melai zette zij haar eerste schreden op het beeldhakvlak.
 • Mirese Mudde toonde haar het belang van schaduw en richting.
 • Koen de Vries inspireerde tot het creëren van de serie "Giving Heads", waarvan Happyface en Sadface onderdelen zijn.
 • In de workshop van Annelies Adriaensen ontdekte zij dat het boetseren van een live-model als kunstuiting niet haar 'cup of tea' maar wel een nuttige oefening is.
 • In de tekenlessen van Saskia Masselink staat het anatomisch kijken naar het menselijk lichaam centraal.
 • Een bredere basis zoekt zij vanaf september 2019 in België op de Academie Arendonk, afdeling beeldhouwen & ruimtelijk werk.
Foto: Christine Halbersma
Foto: Christine Halbersma