"I don't search for art, art finds me"

Welkom op de website van Anne MarykenHaar beelden worden in hun eenvoud ervaren als krachtig en expressief. Naar expressie zoekt zij bewust. Zij noemt dat zelf: het zoeken naar “de vierde dimensie”. Soms bestaat deze vierde dimensie uitsluitend uit “beweging", een uitdrukking/ expressie of in het weergeven van de essentie van degene die model stond. Altijd is daarbij sprake van dynamiek.

 

Veelal kan de toeschouwer zelf (een eigen) betekenis geven aan een werk, omdat de uitdrukking ervan niet eenduidig is. Deze interactie tussen mens en beeld ziet de maakster als de ultieme dynamiek waarnaar bij het creëren  gezocht wordt. 

 

Met haar kunst mensen te kunnen raken, is een belangrijke andere drijfveer voor haar werk. Dit gegeven krijgt vorm in een zekere kwetsbaarheid die navoelbaar is in haar werk.

 

Maar oordeelt u zelf over dit werk en het effect dat het op u heeft. Op de hierna volgende pagina's of "live" tijdens een expositie, danwel op afspraak in haar atelier: u bent er van harte welkom!