"I don't search for art, art finds me"

Welkom op de website van Anne MarykenEssentie

Haar beelden worden in hun eenvoud ervaren als krachtig en expressief. Naar expressie zoekt zij bewust. Zelf noemt zij dat: het zoeken naar “de vierde dimensie”. De ene keer bestaat deze vierde dimensie uitsluitend uit beweging, een andere keer uit een uitdrukking of in het weergeven van de essentie van degene die model stond. Altijd is sprake van dynamiek.

 

Interactie

Aan veel van haar beelden kan de toeschouwer een eigen betekenis geven omdat de uitdrukking ervan niet eenduidig is. Deze interactie tussen mens en beeld ziet de maakster als de ultieme dynamiek.

 

Toegevoegde waarde

Met haar kunst mensen te kunnen raken, is een belangrijke andere drijfveer voor Anne Maryken. Dit gegeven krijgt in haar werk vorm op een subtiele manier die zeker voor de fijngevoelige toeschouwer navoelbaar is. 

 

Wees welkom!

Maar oordeel zelf over haar werk en het effect dat het heeft: op de hierna volgende pagina's, "live" tijdens een expositie, danwel op afspraak in haar atelier: steeds van harte welkom!